Rüyada Ağlamak

rüyada Ağlamak görmek Daha önce işlenen suçları ve günahları hatırlayıp pişmanlık duyarak ağlamak zor durumlardan kurtulmaya, sessizce ağlamak, sevince ve feraha, sesli ağlamak, bir belaya bulaşılacağına işarettir. ayrica Sevineceğinizin işaretidir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Saçlarının ağardığını görmek

rüyada Ağarmak görmek Rüyada saçlarınızın ağardığını görmek, gençler için iyi bir mevkiye ulaşılacağına,sakalda ağarmış kıllar görmek, gören kişinin eşi hamile ise erkek çocuk dünyaya getireceğine, vücuttaki kılların ağardığını görmek, zenginler için mal kaybının olacağına, fakir ve orta halliler için ödenemeyecek kadar büyük bir borcun altına girileceğine, bir kadının saçlarının ağardığını görmesi, eşinden ayrılacağına işarettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Adak adamak

rüyada Adak görmek Rüyasında Adak adadığını gören insan, bir sorunun hallolması için başkasından yardım beklemektedir. Yani durumu kendi gayretiyle düzeltemeyeceğine inanır. Ayrıca Hayırlı bir işe niyet edileceğine işarettir….

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Ağaç Görmek

rüyada Ağaç görmek Rüyada Ağaç görmek iyi bir gelecek, meyva ile dolu ağaç görmek, mutlu bir evliliğe, yapraksız Ağaç, yapılan işte hayal kırıklığına uğranacağına, kesilmiş ağaç görmek, üzüntüye, çınar ağacı görmek, eline Altın ve Gümüş geçeceğine, iğde ağacı görmek, helal mala kavuşulacağına,fındık ağacı görmek, haram mala, kiraz ağacı görüp meyvasından yemek, herkes tarafından sevilecek bir erkek çocuk sahibi olunacağına işarettir. Ayrıca hurma ve söğüt ağacı iyiye yoğrulur. Genelde ağaç rüyaları çok iyi sayılır. Yalnız yaprakların yeşil, Canlı, ulu vb olmaları yorumu değiştirir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Ada Görmek

rüyada Ada görmek Rüyada ada, yeni bir öneri, iş teklifi, vb olarak yorumlanır. Bir adaya Ayak bastığını gören kişinin hayatında büyük değişiklikler olur. Ayrıca hayatında değişiklik yapma isteğini de anlatır.amaçlara ulaşılamayacağına dostları tarafından terk edileceğine ve yalnız kalınacağına, adada avlanmak, büyük bir tehlike geçirileceğine işarettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Acı Görmek çekmek

rüyada Acı görmek Rüyasında acı bir şey yiyen kimse, birden sevinir. Bu sevince de söylenecek bir söz veya işiteceği şeyler neden olabilir. Rüyada acı çekmek tam aksi olarak yorumlanır. Duyulan acı büyük huzur ve mutluluğa işaret eder. Ellerdeki acı da bolluk olarak yoruml

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Abla Görmek

rüyada Abla görmek Rüyada ablanızı görürseniz, bütün işlerinizde ve girişimlerinizin tamamında birisinden destek göreceğinize ve bu desteğin uzun ömürlü olacağına işarettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Evliya Görmek

Velîler Allah’ın dostlarıdır. Rüyada onlardan birini görmek, kalb safâsı ve dinde kuvvete  delâlet eder. Evliyanın kendisine bir şey verdiğini görmek, helâl ve temiz rızka, rahmet ve berekete işarettir.

Meşhur  bir  Veliyi  rüyada  güler  bir  halde  görmek,  dünya  ve  âhiret  saadetine  ve hayırların  kabulüne  delâlet  eder.  Bir  velinin  eteğine  tutunup  onunla  yürüdüğünü görmek, sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Eyüp Sultan Görmek

Biliyorsunuz ki, Hazret-i Eyyûb sabır kahramanı bir Peygamberdir. Onun  başına  nice  felâketler  ve  belalar  gelmiş,  fakat  o  hepsine  sabretmişti.  Bu sebeple rüyada Hazret-i  Eyyûb  (a.s) görmek, musibetlere, belâlara, ehlin, malın, evlâdın  ve  daha  nice  şeylerin  kaybolmasına  ve  bunlara  da  sabır  ile  tahammül edeceğine alâmettir.

Yine o mübarek peygamberi görmek, mal ve çocukların elden çıkmasına delâlet eder. Hasta bir adamın Eyyûb (a.s) görmesi, hastalıktan kurtulup selâmete ermeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada Hazret-i Eyyûb’u gören kimseye bela ve musibetler isabet eder. Dostlarından ayrılır ve devasız derde duçar olur. Sonra da bunların hepsinden kurtulup selâmet bulur.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 8.8/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: +2 (from 2 votes)

Rüyada Ezan Okumak

Rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir olunur. Ve o kimse hacca gider. Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder.
Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek doğru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.

Fihrist’e dön

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Ezan rüyası şu şekilde tâbir olunur:

a) Hac ibadeti,
b) Doğru ve Hak söz, c) İş,
d) Ulûvv-i Kadr, e) Risayet,
f) Ölüm, g) İflâs,
h) Hıyanet,
i) Tecessüs (Bir şeyin iç yüzünü araştırma), j) Kıllet-i din (az din) ve nifak…

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek, duâ, iyilik, tâat, hayır, şeytan şerrinden emin olmak ve kurtuluş ile tâbir olunur. Ezan okunması lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır değildir. Bu rüya, cünüb ve bunun gibi bir hâlin meydana gelmesine işarettir.

İbn-i  Fuzâle  demiştir  ki:  At  veya  başka  hayvan  üzerinde  ezan  okumak  veya okunduğunu   görmek,  sefere,  gemi  üzerinde  ezan  okumak,  umurunda  suhulet husulüne delâlet eder.

Rüyada yüksek bir dağ üzerinde ezan okuduğunu görmek, büyük ve kadri yüce bir zat hakkında doğru söz söylemeğe, minarede ezan okumak, yolculuğa ve selâmetle geri  dönmeye  ve  muradının  incisini  elde  etmeye  alâmettir.  Yine  rüyada  ezanı dinlediğini    görmek,    namaza    devama,    ikamet    sesini    işitmek    hayırlı    işlerde muvaffakiyete delâlet eder.

Rüyada  çocukların  ezan  okuduğunu  görmek,  o  mahallin  cahiller  ve  bidat  ehli tarafından istila edilmesine işarettir. Sokak ve çarşılarda ezanın okunduğunu görmek, temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.

Bir  kimsenin  semada  ezan  okuduğunu  ve  insanların  da  kendisini  dinlediklerini görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye alâmettir. Yine bir adam iki kere peş peşe ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, bu rüya, hac ve umre ile tâbir olunur ve o kişi Allah’ın izniyle hacca gider.

Kendi evinin üstünde ezan okuduğunu görmek, eğer hanımı varsa hanımın vefatına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bidat olur ve sahabiler  hakkında  kötü  söz  söyler.  Yüzükoyun  ezan  okuduğunu  gören  kişinin zevcesi halk arasında  koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekâr ise evlenir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Ezbere Yasin Okumak

Bir kimsenin rüyada Allahü Teâlâ’yı zikretmesi, münacat ve tevhid ezberlemesi,  Peygamber-i  Zîşân  hakkındaki  kaside  ve  na’tları  zihninde  tutması, sapıklıktan  hidâyete,   kıtlıktan   bolluğa,  üzüntü  ve  sıkıntıdan  sürür  ve  neşeye kavuşmağa delâlet eder.

Yine rüyada Yüce Allah’ı takdis etmek, şevk ve vecd veren bir sesle kasideleri ve mezkûr  medhiyeleri okuduğunu görmek, şan ve şöhrete nail olmaya delâlet eder. Allah’ı zikretmek elbette  en büyük ibadettir hükmü gereğince, büyük bir nimete de işarettir…

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 7.9/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: +1 (from 1 vote)

Rüyada Enbiya Suresi

Peygamber-i  Zîşan  efendilerimizi  görmek,  devletin  ve  saadetin  en büyüğüdür. Bu sebeple rüyada büyük peygamberlerden birini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder ve o kişi umduğuna nail olur.

İbn-i  Sîrîn  (rh.a)  demiştir  ki:  Rüyada  Ulûl’âzîm  Peygamberleri  görmek,  izzet  ve şerefe, sair enbiyayı görmek, zafer ve nusrete, din kuvvetine ve emaneti yerine tevdi etmeye delâlet eder.

Kirmanî de şöyle demektedir:
- Bir nebiyi ferah ve sürür halinde ve güler yüzle görmek, izzet ve gayrete ve zafere delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, şu
şekilde tâbir olunur:

a) Rahmet, b) Nimet,
c) İzzet,
d) Ulûvv-i Kadr, e) Devlet,
f) Zafer,
g) Saadet ve riyaset, h) İslâmda kuvvet,
i) Dünya ve âhirette hayır ve rahat…

Rüyada peygamberlerden biri ile kavga ettiğini görmek, betbahtlık alâmetidir ve o kişi sünnetten yüz çevirip bidat ehli olur.

Bir kimsenin rüyada enbiyaya mahsus elbiseyi giydiğini görmesi, din ve dünyada iyiliğe, kendisinin nebi olduğunu görmek, şehiden vefat etmeye delâlet eder,

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Ezgi

Bir kimsenin rüyada ezgi söylediğini görmesi, bâtıl söze ve musibete işarettir. Eğer  söyleyenin  sesi  güzel  ise  faydalı  ticarete,  güzel  değilse  zararlı  bir  ticarete alâmettir.

Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görmek, miskinlik ve zillete delâlet eder. Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münakşaya delâlet eder.

Rüyada yolda  gittiğini  ve  ahenkli  bir  şekilde  ezgi  söylediğini  görmek,  müstesna. Çünkü bu  rüya,  rüya sahibi için hayırdır. Yollarda güzel şeyler söyleyerek gitmek adettir ve sevinç işaretidir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fıkıh Alimi Görmek

Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve fenne delâlet  eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve afiyet’e işarettir.

Asi ve  günahkar  bir  adamın  rüyada  alim  görmesi,  tevbe  ve  istiğfara  ve  Allahü Teâlâ’ya  yönelmeye delâlet eder. Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir olunur.

Şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına gitmeye  işarettir.  Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine getirmekten usanır ve bıkar.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fatiha Okumak

Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya okunduğunu görmek, güç işlerin kolay olmasına, hayır ve be rekete, bol rızka, duanın kabulüne, ferah ve sürura delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fakir Görmek

Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.

Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir olduğunu görse:
“- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, çok yemeğe ve berektli rızka delâlet eder. Bir zenginin rüyada fakirliğe duçar olduğunu görmesi, malının ve zenginliğinin artacağına  delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum yine de öyledir.

Bir kimsenin rüyada fakir olduğunu ve insanlardan dilendiğini görmesi, çok çok duâ etmeye  işarettir.  Çünkü  dilenenler  çok  duâ  ederler.  Rüyada  bir  yerde  dilencinin görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.

Rüyada dilendiğini ve kendisine de istenilen şeylerin verildiğini görmek, hiç zahmet çekmeden kazanılacak mala delâlet eder. Zira dilencilik sermayesiz bir kazançtır. Denilmiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fakire Yardım Etmek

Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar için  tevazu  göstermek,  onların  emrine  uyarak  yanlarında  durmak  hâlini  görmesi, Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet eder. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.3/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fabrika Görmek

Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tâbir olunur. Çünkü insan vücudu da bir fabrika gibidir. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder. Çünkü fabrika kazanç  kaynağıdır. Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu yürüdüğünü görmek, eve gelecek bir misafire alâmettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fal Baktırmak

Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir falcının yanına  varıp ondan  bir  şeyler sorduğu  görmek,  rüya  sahibi  için,  şiddetli

Fihrist’e dön

üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram olduğundan, rüyada da bunu görmek bir fayda ve menfaat temin etmez.

Rüyada falcı adamın yüzünü görmek, yalancı, hilekâr birine delâlet eder. Çünkü falcılar hep yalan yanlış şeyler söyler.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fanusta Balık Görmek

Rüyada fanus görmek, izzet ve ikbale delâlet eder.

Rüyada fanusun söndüğünü görmek, memur için işinden azledilmeye, halk için de nimetin zevaline işarettir.

Rüyada  bir  şehirde  birçok   fanuslar   yakılmış   olduğunu  görmek,  o  memleket idarecilerinin  adalet üzere olduklarına delâlet eder. Fenerlerin aniden sönüp şehrin karanlıklar içinde kaldığını görmek ise, baştaki idarecilerin adaletsizliğine ve zulmüne delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fare Görmek

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın  çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.

Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi ve melun bir  kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına  delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.

Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.

Rüyada farenin  bir  yeri  deldiğini  görmek,  ev  soyan  hırsızlara  delâlet  eder.  Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir.

Gündüz  uykusunda  ve  gündüz  görülen  rüyada  fareyi  sabahtan  akşama  kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.

Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır  ve  bereket  olmayan  kadınların  girmesine  işarettir.  Yine  bir  kişinin  kendi elbisesinde veya  yatağında  bir  fare görmesi,  işlerine  karışan  hayırsız  bir kadına delâlet eder.

Rüyada bir  fare  öldürdüğünü  görmek,  kötü  ve  huysuz  bir  kadına  galip  gelmeye işarettir. Bir  adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir  veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.  Rüyada  bir  fareyi  avladığını  görmek  de,  yine  bir  kadına  hile  ederek  onu avlamaya işarettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fare Deliği Görmek

Kişinin rüyada fare deliği görmesi, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve sapıkların eserlerine uymaya alâmettir. Bazı kere fare deliği, ağıza da delâlet eder. Bu sebeple delikten bir hayvan çıktığını gören adamın ağzından o hayvan ayarında

Fihrist’e dön

bir söz çıkar.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Falaka Görmek

Kişinin rüyada falaka görmesi, uzak bir zattan gelecek iyiliğe delâlet eder. Falakaya yatırılıp dövüldüğünü görmek, cezayı mücib bir şey işlemeye işarettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Farz Namazı Kılmak

Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldığını görmesi, velayete veya reisliğe, Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden emin olmaya delâlet eder.

Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstüğü biriyle barışmaya işarettir.

Rüyada abdestli olarak öğle namazını kıldığını görmek, maksat ve murada ermeye delâlet eder.  Dünya ve âhirette istediği her hususta kendisine yardım erişir. Zira rüyada namazı tam olarak edâ etmek, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder. Rüya sahibi eğer zindanda ise halâs bulur ve kendisi bol rızka kavuşur.

Rüyada ikindi namazını edâ ettiğini görmek, insanın kendisi veya bir başkası için yapacağı yemine delâlet eder. Yine ikindi namazını kıldığını gören kişinin arzu ettiği şey bazı güçlüklerden sonra meydana gelir ve muradı hâsıl olur. Buna mukabil ikindi namazını tamamlayamayan adamın işi çıkmaza girer.

Bir kimsenin rüyada akşam namazı kıldığını görmesi, gönlünde arzu ettiği şeyin meydana  gelmesine delâlet eder ve o kişi muradına erer. Rüyada yatsı namazını kılmak, amelin tamamlanmasına ve ömrün tükenmesine işarettir. Zira yatsı namazı o günkü ibadetin son halkasıdır. Artık ondan sonra ölümün kardeşi sayılan uyku başlar. Rüyada sabah namazı kıldığını görmek, sevinç, sürür ve saadet vesilesidir ve günün bütün ferahlığının geldiği ilk saatlerdir.

Bir kimsenin rüyada cuma namazı kıldığını görmesi, bütün işlerinin hayır ve selâmetle neticeleneceğine delâlet eder. Ve o kişi muradına vâsıl olur. Bağ, bahçe gibi yeşillik yerlerde namaz kıldığını görmek, Yüce Allah’a istiğfar edip yalvarmaya delâlet eder.

Rüyada hayvan  üzerinde  namaz  kıldığını  görmek,  büyük  ve  şiddetli  bir  korkuya alâmettir. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığını görmek, sefer ile tâbir olunur.

Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borcu ödemeye, hastanın şifa bulmasına, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Çünkü Ramazan bayramı, oruç borcu bittikten sonra kılınır.

Kişinin  rüyada  Kurban  bayramı  namazını  kıldığını  görmesi,  hayır  işleri  üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder. Bazı kere de rüyada görülen Ramazan ve Kurban bayramı namazları, düşmanla karşılaşmaya ve açıktan açığa tekbir getirmeye delâlet eder.

Rüyada oturarak namaz kıldığını görmek, acizliğe, korkaklığa ve cüz’i bir rızka kanaat etmeye işarettir. Bazı kere de bu türlü namaz kılmak, babanın veya hocanın, ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya alâmettir.

Rüyada tevbe namazı kıldığını görmek, günah ve hataların affolmasma delâlet eder. Eğer  tevbe  namazını  bütün  halkın  kıldığı  görülmüşse,  bu  rüya,  yağmur  ile  tâbir olunur.

Fihrist’e dön

Rüyada “Tahiyyetü’l-Mescid” namazı kıldığını görmek, akraba ve fukaraya sadaka vermeye delâlet eder.

Rüyada  Kabe  istikametinde  namaz  kıldığını  görmek,  rüya  sahibinin  sıdk  ve doğruluğuna delâlet eder. Kıbleden başka cihete beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kur’ân-ı Kerim’i hatasız okuduğunu görmek, hacca gitmeye delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fasıl Dinlemek

Bir adamın rüyada fasıl dinlediğini görmesi, gönül ferahlığına delâlet eder. Eğer  bu  fasıl,  kadınlar  tarafından  icra  ediliyorsa,  saadet  ve  mutlulğa;  erkekler tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fasulye Görmek

Kişinin rüyada  fasulye  görmesi,  iyilik  ve berekete işarettir. Rüyada vaktinden evvel taze fasulye yediğini görmek, hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek yardıma delâlet eder.

Rüyada yeşil fasulye yediğini görmek de, büyük bir nimet ve kıymetli bir hediye ile tabir olunur.

Mevsiminde bahçeden yeşil fasulye topladığını görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 6.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fayans Görmek

Rüyada fayans görmek, parlak ve istikbal vadeden bir iş ile tâbir olunur. Fayansa el sürmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve müşküllerin hal’olacağına delâlet eder. Yeşil fayansı eli ile okşadığını görmek, kolay kazanılan rızka delâlet eder.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Fecir Görmek

Rüyada sabahın ilk anlarını görmek, sürür, sevinç ve feraha delâlet eder. Çünkü  artık   zulmet  gidip  aydınlık  başlamıştır.  Rüyada  çiçekler  içinde  güneşin doğuşunu seyrettiğini görmek, parlak bir istikbale işarettir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Rüyada Felah Görmek

İsminden de anlaşılacağı gibi felah hali, saadet ve sevincin işaretidir. Bu sebeple  rüyada  felah  görmek,  sevinilecek  nimetlere  kavuşmaya  delâlet  eder  ve müjdeli haberler ile tâbir olunur.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 8.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)