Rüyada Deniz Görmek Rüyada Denize Düşmek

Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Ve selâmet  denizin  kenarındadır.  Bu  sebeple  bir  kimsenin  rüyada  deniz  görmesi, kuvvetli,  celâdetli  ve  insanların  kendisine  muhtaç  olduğu  şefkatli  ve  adaletli  bir sultana, yani dev let başkanına delâlet eder. Bu  rüyayı tüccar görse mala, işçi ve amele görse ustasına işarettir.

Rüyada denizin  bütün  suyunu  içtiğini  görmek,  dünyanın  birçok  nimetlerine  mâlik olmaya delâlet eder. Ve bu zatın ömrü uzun olur.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki: Rüyada deniz görmek altı şekilde tâbir olunur:

a) Melik ve sultan,
b) İnsanların büyüğü ve reisi, c) Âlim,
d) İlim, e) Mal,
f) İş ve gayret…

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
“- Rüyada  denizin üstünde  yürüdüğünü  ve  fakat  ayaklarının  ıslanmadığını gören kimse cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur.”

Bazı kere de rüyada denizde yürüdüğünü görmek, sefere, üzüntü, keder ve gamdan kurtuluşa ve büyük hayra delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada denize gark olduğunu görmesi: Dünyaya ve dünya servetine mâlik olmaya alâmettir.

Rüyada denizi  bir  baştan  diğer  bir  başa  yardığını  görmek,  üzüntü  ve  kederden kurtulmağa,  selâmet  ve  sürura  ermeye  delâlet  eder.  Yine  kişinin  rüyada  deniz görmesi, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine ve gönül safasına delâlet eder.

Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu görmek, çok mal biriktirmek ile tâbir olunur. Veya yüce Allah o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Allahu Teâlâ, dilediğini hesapsız verir.

Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye

Fihrist’e dön

delâlet  eder.  Bir  kimsenin  rüyada  denizin  ortasında  oturduğunu  veya  yattığını
görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.

Rüyada denizden  su  içtiğini  görmek,  içtiği  miktarca  ilim  ve  edep  elde  etmeye alâmettir. Denizi geçtiğini gören ise, düşmanın malından ganimet alır ve muradının incisini elde eder. Çünkü  Benî İsrail denizi geçip Firavun’un malını ganimet olarak almışlardı.

Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve kederin gitmesine delâlet eder.

Hasta bir adamın denizde yıkandığını ve abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ’nın ona  şifa  vereceğine;  borçlu  birinin  görmesi,  borç  ve  sıkıntıdan  kurtulacağına  ve korktuğu şeylerden emin olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada deniz üstünde ayakta durduğunu görmesi, devlet reisi tarafından ummadığı  bir   şeye  nail  olmaya  delâlet  eder.  Denizde  yüzdüğünü  ve  batarak kaybolduğunu  görmek,  ömrün  bitmesine  ve  helake  delâlet  eder.  Rüyada  suyun kendisini  kapladığını  ve  orada  öldüğünü  görmek  ise,  şehid  olarak  vefat  etmeye alâmettir. Çünkü denizde boğulan şehittir.

Denilmiştir ki: Bazı kere deniz görmek, ızdırap veren, helak eden bir fitneye işarettir. Deniz rüyası, cehenneme dahi delâlet eder.

Yine deniz  rüyası,  yolculuğa,  harbe  ve  harpde  elde  edilecek  mala  ve  ganimete alâmettir.

Denizin  tatlısı mümin, acısı  kâfir  ile  tâbir  olunur.  Deniz bazan da gökten yağan yağmura, çakan şimşeğe ve suların sürükleyip getirdiği şeylere delâlet eder.

Deniz    rüyası,    tesbih    ve    tehlile    dahi    alâmettir.    Çünkü    insan    denizi    görünce “Sübhanallah” der, Allah’ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir ve tehlil eder. Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir.

Rüyada denizden avucu ile su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu görmek ve onu doldurmak, uzun ömürlü bir çocuğa delâlet eder. Bu rüyayı görenin uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.

Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim ve irfana nail olmaya delâlet eder. içtiği su bulanık ise korku ve dehşete işarettir.

Yine kişinin rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalığına alâmettir. Bu rüya aynı zamanda uzun ömürle alem-i gayb ve şehadete kavuşmaya da delâlet eder.

Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günah ile tâbir olunur. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu görmek, yolculuk esnasında korku ve şiddete düşmeye işarettir. Bazı kere de deniz, dünyaya ve dünyanın akıl almaz hallerine delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka halife ve sultan veya faziletli bir âlim ile tâbir  olunur. Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet reisine işarettir. Bulanık, kötü, çırpınır görmek, zalim ve cebbar sultana delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî  de  demiştir  ki:  Rüyada  denizin  kuruduğunu  görmek,  devlet

Fihrist’e dön

başkanının  vefatına  yahut  askerinde  noksan  husulüne  veya  düşman  karşısında mağlub olmasına delâlet eder.

Rüyada deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğu görmek, hükümetin gizli işlerini ve sırlarını açıklamaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktığını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet reisinin  zevaline  delâlet  eder.  Rüyada  denize  dalıp  inci  çıkardığını  görmek,  ele geçecek mala ve nimete alâmettir.

Rüyada denizden su alıp içtiğini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesud olmaya delâlet eder. Yine rüyada denizin suyu bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek adil bir idareciye delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 6.8/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)
Rüyada Deniz Görmek Rüyada Denize Düşmek, 6.8 out of 10 based on 5 ratings

Rüyada Deniz Görmek Rüyada Denize Düşmek” üzerine 1 düşünce

  1. Rüyada deniz görmenin anlamını bilmiyordum ben çok görüyorum denizden korktuğum içinde girmiyordum tabirde baktım böyle olması daha iyiymiş

    VA:F [1.9.15_1155]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.15_1155]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>